De Brede School Legmeer is een samenwerkingsproject van de schoolbesturen van SBO De Dolfijn, ICBO De Kwikstaart, OBS Toermalijn, het bestuur van kinderopvang Solidoe en de gemeente Uithoorn (welzijn- en buurtfunctie). De Brede School heeft de beschikking over twee sportzalen, twee speeldaken (1500m2), een kenniscentrum, kantine, leskeuken, technieklokaal, cursusruimtes, atrium, binnentuin en speelbos.

Het gebouw is gelegen aan de Randhoornweg, vlakbij het evenemententerrein en de sportvelden van de Legmeervogels. Er is ruime parkeergelegenheid en het gebouw is ook goed bereikbaar met het openbaar vervoer.

Partners

Binnen de Brede School Legmeer zijn vier kernpartners actief, te weten Solidoe Kinderopvang, de school voor speciaal basisonderwijs De Dolfijn, de interconfessionele basisschool De Kwikstaart en de openbare basisschool Toermalijn. Deze kernpartners hebben zich uitgesproken voor een samenwerking die een meerwaarde oplevert aan de eigen inspanningen. Ze willen door de Brede School Legmeer beter worden in hun primaire taken. Hierover is het een en ander vastgelegd in een visiedocument en een jaarplan.

Andere organisaties

Binnen de Brede School Legmeer zijn ook nog andere organisaties gevestigd met wie de kernpartners samenwerken zoals het medisch orthopedagogisch centrum (MOC) 't Kabouterhuis, Kinderfysiotherapie Uithoorn, Logopediepraktijk Urlus en SSBO De Dolfijn, een gespecialiseerde naschoolse kinderopvang die wordt verzorgd door Ons Tweede Thuis. Ook is een dependance van Praktijkschool Uithoorn (voortgezet onderwijs) in het gebouw van de Brede School Legmeer gevestigd.